KontaktNETROX SYSTEMS s.r.o.
Sadová 991/34
066 01 Humenné

IČO: 44722737
IČ DPH: SK2022862776

Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu/kód banky: 2681917859/0200
BIC/SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK74 0200 0000 0026 8191 7859

Obchodný register: www.orsr.sk

Administratívne oddelenie:
Telefón: 0915 365 757
Email: info (zavináč) netrox-systems (bodka) sk

Dokumenty
Informácia o spracovaní osobných údajov